ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

2017, Volume 9, Issue 1

Research Article
Determination of hepatitis C virus genotype distribution in Adıyaman province
Adıyaman ilinde hepatit C virüsü genotip dağılımının belirlenmesi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 1, pp. 1-5
Research Article
The seroprevalance of hepatitis E, hepatitis G and TTV in haemodialysis patients
Hemodiyaliz hastalarında hepatit E, hepatit G ve TTV seroprevalansı
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 1, pp. 6-11
Research Article
The evaluation of antibiotic resistance status of Klebsiella pneumoniae
Klebsiella pneumoniae izolatlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 1, pp. 12-18
Research Article
Linezolid resistance and antimicrobial susceptibility in Staphylococci isolated from clinical specimens
Klinik örneklerden izole edilen stafilokoklarda linezolid direnci ve antibiyotik duyarlılıkları
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 1, pp. 19-23
Research Article
Retrospective evaluation of T-Spot. TB test results that sent to our tuberculosis laboratory
Tüberküloz laboratuvarımıza gönderilen T-Spot. TB test sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 1, pp. 24-27
Research Article
The comparison of methods used for the detection of biofilm formation that cause antibiotic resistance of Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis ve Staphylococcus aureus antibiyotik direncine sebep olan biyofilm oluşumunun belirlenmesi için kullanılan metotların kıyaslanması
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 1, pp. 28-33
Review
Insidious danger in childhood era's: subclinical hypothyroidism
Çocukluk çağının gizli tehlikesi; subklinik hipotiroidi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 1, pp. 34-38
Case Report
Neurobrucellosis
Nörobruselloz
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 1, pp. 39-41
Case Report
A case of brucellosis presenting with diffuse maculopapular rash
Yaygın makülopapüler döküntü ile seyreden bir bruselloz olgusu
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 1, pp. 42-44
Case Report
Pneumococcal meningitis in an immunocompromised patient
İmmunkompromize bir hastada pnömokok menenjiti
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 1, pp. 45-46
Case Report
A case of oropharyngeal tularemia
Orofaringeal tularemi olgusu
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 1, pp. 47-50