ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: Brucellosis


Research Article
Eighty-three cases of brucella infection from an endemic region
Endemik olduğu bir bölgeden 83 olgu ile brusella enfeksiyonu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 101-106
Research Article
Predictive value of clinical and laboratory findings in diagnosis of brucellosis
Bruselloz tanısında klinik ve laboratuvar bulgularının tahmini değerleri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 162-166
Case Report
A case of splenic infarct due to brucellosis
Bruselloza bağlı dalak infarktı gelişen olgu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 1, pp. 77-80
Case Report
A case of brucellosis presenting with diffuse maculopapular rash
Yaygın makülopapüler döküntü ile seyreden bir bruselloz olgusu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 42-44
Case Report
Neurobrucellosis
Nörobruselloz
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 39-41