ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

2017, Volume 9, Issue 3

Research Article
Role of FSH / LH ratio in unexplained infertile cases with ovulation induction with gonadotropin
Gonadotropin ile ovulasyon indüksiyonu yapılan açıklanamayan infertil olgularda FSH/LH oranının rolü
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 3, pp. 103-107
Research Article
Assessment of Pseudomonas aeruginosa resistance profiles in ıntensive care units: Five-year outcomes
Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının direnç profilleri: Beş yıllık değerlendirme
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 3, pp. 108-112
Research Article
Antimicrobial resistance of Stenotrophomonas maltophilia isolated from various clinical specimens
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Stenotrophomonas maltophilia suşlarında antibiyotiklere direnç oranı
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 3, pp. 113-117
Research Article
The effect of assessment of estimated fetal weight before cesarean on incision lenght
Sezeryan öncesi tahmini fetal ağırlık ölçümünün sezeryan insizyon uzunluğuna etkisi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 3, pp. 118-122
Research Article
Evaluation of surgical results of micropapillary thyroid cancers according to tumor size and focality
Mikropapiller tiroid kanserlerinde tümör çapına ve tek odak-çoklu odak oluşuna göre operasyon bulgularının değerlendirilmesi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 3, pp. 123-126
Review
Evaluate the effect of hyaluronic acid on bone healing: review
Kemik İyileşmesinde hyaluronik asitin etkinliğinin değerlendirilmesi: derleme
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 3, pp. 127-133
Case Report
Solitary fibrous tumor in the malar area
Yanakta soliter fibröz tümör
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 3, pp. 134-136
Case Report
Our cases with familial hypocalciuric hypercalcemia
Familyal hipokalsiürik hiperkalsemili olgularımız
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 3, pp. 137-140
Case Report
Hantavirus haemorrhagic fever with renal syndrome case who did not have any history of contact with a rodent
Kemirgen temas öyküsü olmayan bir olguda Hantavirüs hemorajik ateş renal sendrom
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 3, pp. 141-145
Case Report
A case with MTHFR gene mutation after secondary cirrhosis to portal vein thrombosis
Portal ven trombozuna sekonder siroz gelişen MTHFR gen mutasyon olgusu
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 3, pp. 146-149