ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

2017, Volume 9, Issue 4

Research Article
The identification of brucella species isolated from blood cultures in Adıyaman province
Adıyaman ilinde kan kültürlerinden izole edilen brucella türlerinin identifikasyonu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 150-154
Research Article
Surgical outcomes of small bowel obstruction caused by rare etiologies
İnce barsak obstrüksiyonuna yol açan nadir nedenler ve cerrahi tedavi sonuçları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 155-162
Research Article
Rechallenge chemotherapy as a third line treatment option for metastatic colorectal carcinoma
Metastatik kolorektal kanser hastalarında 3. basamak tedavi seçeneği: rechallenge kemoterapi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 163-169
Research Article
The resistance rates of extended and induced beta-lactamase-producing bacteria isolated from respiratory tract
Solunum yollarından izole edilen genişlemiş spektrumlu ve indüklenebilir beta-laktamaz üreten bakterilerin direnç oranları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 170-176
Research Article
Prophylactic Midazolam For Prevention Of Post-Operative Nausea And Vomiting Following Adenoidectomy or Adenotonsillectomy
Adenotonsillektomi sonrasında gelişen postoperatif bulantı kusmayı önlemede proflaktik midazolam kullanımı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 177-182
Research Article
The effect of carbohydrate mouth rinse on intermittent sprint performance in soccer players
Ağızda karbonhidrat çalkalamanın futbolcularda aralıklı sprint performansı üzerine etkileri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 183-190
Review
Chronic venous insufficiency and current treatment options
Kronik venöz yetmezlik ve güncel tedavi seçenekleri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 191-197
Review
Segmentation of blood vessels from retinal images
Retina görüntülerinden kan damarlarının segmentasyonu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 198-202
Review
Carbonmonoxide poisoning
Karbonmonoksit zehirlenmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 203-206
Case Report
Bilateral epidural hematoma: a case report
Bilateral epidural hematom: olgu sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 207-209
Case Report
Tularemia in the differential diagnosis of exudative tonsillitis and skin manifestations in progress: two case reports
Eksudatif tonsillit ayırıcı tanısında tularemi ve seyrinde görülen cilt bulguları: iki olgu sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 210-212
Letter to Editor
Editöre Mektup
Editöre mektup
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 217-217
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.