ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

2017, Volume 9, Issue 4

Research Article
The identification of brucella species isolated from blood cultures in Adıyaman province
Adıyaman ilinde kan kültürlerinden izole edilen brucella türlerinin identifikasyonu
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 4, pp. 150-154
Research Article
Surgical outcomes of small bowel obstruction caused by rare etiologies
İnce barsak obstrüksiyonuna yol açan nadir nedenler ve cerrahi tedavi sonuçları
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 4, pp. 155-162
Research Article
Rechallenge chemotherapy as a third line treatment option for metastatic colorectal carcinoma
Metastatik kolorektal kanser hastalarında 3. basamak tedavi seçeneği: rechallenge kemoterapi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 4, pp. 163-169
Research Article
The resistance rates of extended and induced beta-lactamase-producing bacteria isolated from respiratory tract
Solunum yollarından izole edilen genişlemiş spektrumlu ve indüklenebilir beta-laktamaz üreten bakterilerin direnç oranları
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 4, pp. 170-176
Research Article
Prophylactic Midazolam For Prevention Of Post-Operative Nausea And Vomiting Following Adenoidectomy or Adenotonsillectomy
Adenotonsillektomi sonrasında gelişen postoperatif bulantı kusmayı önlemede proflaktik midazolam kullanımı
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 4, pp. 177-182
Research Article
The effect of carbohydrate mouth rinse on intermittent sprint performance in soccer players
Ağızda karbonhidrat çalkalamanın futbolcularda aralıklı sprint performansı üzerine etkileri
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 4, pp. 183-190
Review
Chronic venous insufficiency and current treatment options
Kronik venöz yetmezlik ve güncel tedavi seçenekleri
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 4, pp. 191-197
Review
Segmentation of blood vessels from retinal images
Retina görüntülerinden kan damarlarının segmentasyonu
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 4, pp. 198-202
Review
Carbonmonoxide poisoning
Karbonmonoksit zehirlenmesi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 4, pp. 203-206
Case Report
Bilateral epidural hematoma: a case report
Bilateral epidural hematom: olgu sunumu
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 4, pp. 207-209
Case Report
Tularemia in the differential diagnosis of exudative tonsillitis and skin manifestations in progress: two case reports
Eksudatif tonsillit ayırıcı tanısında tularemi ve seyrinde görülen cilt bulguları: iki olgu sunumu
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 4, pp. 210-212
Letter to Editor
Editöre Mektup
Editöre mektup
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 4, pp. 217-217