ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: tanı


Research Article
Is mean platelet volume a helpful parameter in diagnosing periprosthetic joint infection?
Ortalama trombosit hacmi periprostetik eklem enfeksiyonunun tanısında faydalı bir parametre midir?
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 313-320
Review
Hyponatremia management in the light of current guidelines
Güncel kılavuzlar ışığında hiponatremi yönetimi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 68-72
Case Report
An overlap of urinary tract infection case in patients with cirrhosis looks as if crimean congo hemorrhagic fever
Kırım kongo kanamalı ateşi ile karışan üriner sistem infeksiyonu olan siroz olgusu
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 2, pp. 95-97
Research Article
Retrospective evaluation of T-Spot. TB test results that sent to our tuberculosis laboratory
Tüberküloz laboratuvarımıza gönderilen T-Spot. TB test sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 1, pp. 24-27