ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
An overlap of urinary tract infection case in patients with cirrhosis looks as if crimean congo hemorrhagic fever
Kırım kongo kanamalı ateşi ile karışan üriner sistem infeksiyonu olan siroz olgusu

Taliha Karakök 1, Cemal Bulut 1, Salih Cesur 1 * , Pınar Gürkaynak 1, Çiğdem Ataman Hatipoğlu 1, Esra Kaya Kılıç 1, Sami Kınıklı 1, Ali Pekcan Demiröz 1

Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 2, pp. 95-97

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.294877

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is clinically characterized by fever, haemorrhage, gastrointestinal symptoms and laboratory by lower platelet count, abnormal liver enzymes and other rare findings. In differential diagnosis of these symptoms and thrombocytopenia, abnormal liver enzymes, CCHF may be over-diagnosed and push the other diagnosis background because its contagious nature and mortality. Its over-diagnosis can cause unnecessary isolation. We present a case with cirrhosis and urinary tract infection but misdiagnosed as CCHF.

Öz

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) klinik olarak ateş, hemoraji, gastrointestinal semptomlar ve laboratuvar olarak da trombositopeni, karaciğer enzimlerinde yükselme, hemostaz bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.  Bu semptom ve laboratuvar bulgularının ayırıcı tanısında KKKA ilk akla gelen hastalıklardan biri olmakta ve bazen hastalığın bulaşıcı özelliği ve mortalitesinin yüksek seyretmesinden dolayı diğer olası durumları geri planda bırakmaktadır. Diğer ön tanılar atlanılarak KKKA tanı ve ön tanısına gösterilen bu artmış hassasiyet gereksiz izolasyon önlemlerine sebep olabilir. Bu yazıda, KKKA ön tanısı ile takip edilen ancak siroz ve üriner sistem infeksiyonu kesin tanısı konulan bir olguyu sunduk.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.