ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: food


Research Article
Availability of Non-Ionizing Radiation Applications to Dispose Coronavirus from Foods and a Research on Creating Awareness in Protection from Coronavirus (COVID-19)
Koronavirüsü Gıdalardan Bertaraf Etmek İçin İyonize Olmayan Radyasyon Uygulamalarının Kullanılabilirliği ve Koronavirüsten Korunma Konusunda Bilinçlendirme Araştırması (COVID-19)
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 299-305
Research Article
Can individuals with metabolic syndrome meet their recommended daily nutrients?
Metabolik sendromlu bireyler günlük besin ögesi gereksinimlerini karşılayabiliyor mu?
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 548-554
Research Article
Approach to foreign bodies in the upper Gastrointestinal system
Üst Gastrointestinal sistemdeki yabancı cisimlere yaklaşım
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 504-508
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.