ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Availability of Non-Ionizing Radiation Applications to Dispose Coronavirus from Foods and a Research on Creating Awareness in Protection from Coronavirus (COVID-19)
Koronavirüsü Gıdalardan Bertaraf Etmek İçin İyonize Olmayan Radyasyon Uygulamalarının Kullanılabilirliği ve Koronavirüsten Korunma Konusunda Bilinçlendirme Araştırması (COVID-19)

Suleyman Gokmen 1 * , Ismail Ors 2

Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 299-305

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.763775

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Coronavirus (COVID-19) is one of the serious respiratory diseases known as a human pathogen. Recently, the world health organization has described this virus as a pandemic. One of the sources of transmission of this virus, which has many ways of transmission, is food. Especially foods pose a potential danger with contamination. The virus's survival even at high temperatures and for long periods led to the search for alternative applications to heat treatments applied to foods. These applications include infrared (IR), ultraviolet-C (UV-C), and microwave radiation. These applications, which are shown as an alternative to heat treatments, have recently found widespread use in foods. It was reported that applications are more effective against viral infections than heat treatments. This review study deals with methods of raising awareness of coronavirus prevention and virus removal from food.

Öz

Koronavirüs (COVID-19), insan patojeni olarak bilinen ciddi solunum yolu hastalıklarından biridir. Son zamanlarda, dünya sağlık örgütü bu virüsü bir salgın olarak tanımladı. Birçok bulaşma yoluna sahip olan bu virüsün bulaşma kaynaklarından biri gıdadır. Özellikle gıdalar kontaminasyonla potansiyel bir tehlike oluşturur. Virüsün yüksek sıcaklıklarda ve uzun süre bile hayatta kalması, gıdalara uygulanan ısıl işlemlere alternatif uygulamalar aramasına yol açtı. Bu uygulamalar arasında kızılötesi (IR), ultraviyole-C (UV-C) ve mikrodalga radyasyonu bulunur. Isıl işlemlere alternatif olarak gösterilen bu uygulamalar son zamanlarda gıdalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmalarda uygulamaların viral enfeksiyonlara karşı ısıl işlemlerden daha etkili olduğu bildirilmiştir. Bu derleme çalışması, koronavirüs önleme ve gıdalardan virüsün uzaklaştırılması konusunda farkındalığı artırma yöntemleri ile ilgilidir.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.