ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: erratum


Erratum
Erratum: Frequency of occult hepatitis B and C infections in hemodialysis patients
Düzeltme: Hemodiyaliz hastalarında okült hepatit B ve hepatit C enfeksiyonu sıklığı
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 289-289
Erratum
Erratum: The seroprevalance of hepatitis E, hepatitis G and TTV in haemodialysis patients
Düzeltme: Hemodiyaliz hastalarında hepatit E, hepatit G ve TTV seroprevalansı
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 288-288