ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Erratum: Frequency of occult hepatitis B and C infections in hemodialysis patients
Düzeltme: Hemodiyaliz hastalarında okült hepatit B ve hepatit C enfeksiyonu sıklığı

Neziha Yılmaz, Aydın Çi̇fci̇ * , Mehmet Balcı, Salih Cesur, Seda Sabah Özcan, S. Süha Şen, Reyhan Öztürk, Çiğdem Kader, Hasan Irmak, Mehmet İbi̇ş, Laser Şanal

Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 289-289

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.759377

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

ORIGINAL ARTICLE: Yılmaz N, Çifci A, Balcı M, Cesur S, Sabah Özcan S, Şen SS, et al. Hemodiyaliz hastalarında okült hepatit B ve hepatit C enfeksiyonu sıklığı [Frequency of occult hepatitis B and C infections in hemodialysis patients]. Ortadogu Tıp Derg 2018;10(2):174-8. https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.324840
This document states corrections to the original article.

Keywords: erratum

Öz

ORİJİNAL MAKALE: Yılmaz N, Çifci A, Balcı M, Cesur S, Sabah Özcan S, Şen SS, et al. Frequency of occult hepatitis B and C infections in hemodialysis patients [Frequency of occult hepatitis B and C infections in hemodialysis patients]. Ortadogu Tıp Derg 2018;10(2):174-8. https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.324840 Bu doküman, orijinal makaledeki hataları bildirmektedir.

Keywords: düzeltme

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.