ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: epileptogenesis


Research Article
The relationship between interleukin-6 and epileptic seizure
İnterlökin-6 düzeyinin epileptik nöbet ile ilişkisi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 225-232