ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: pterygium


Research Article
Comparison of subjective symptoms of autologous serum and dexpanthenol gels after pterygium surgery
Pterjium cerrahisi sonrası otolog serum ve dekspantenol jellerin subjektif semptomlarının karşılaştırılması
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 170-174
Research Article
Assesment of etiological factors of pterygium cases in Van Region (etiological factors in pterygium)
Van Bölgesindeki pterjium vakalarinda etiyolojik faktörlerin değerlendirilmesi (pterjiumda etiyolojik faktörler)
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 11, Issue 4, pp. 427-432