ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: psikometri


Research Article
Frequency of personality types based on enneagram in a Turkish sample: A web-based cross-sectional study
Türkçe bir örneklemde enneagrama dayalı kişilik tiplerinin sıklığı: Web tabanlı kesitsel bir çalışma
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 211-218