ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: kadın


Research Article
Investigation of genital hygiene behavior: An example of slum area
Genital hijyen davranışlarının belirlenmesi: Gecekondu bölgesi örneği
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 186-193
Research Article
Psychosocial triggers associated with major depressive episodes in women applying to psychiatric outpatient clinic
Psikiyatri polikliniğine başvuran major depresyon tanılı kadın hastalardaki potansiyel tetikleyiciler olarak psikososyal stresörler
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 151-158
Research Article
The evaluation of knowledge, attitude, and behavior of Human Papilloma Virus extraction and cervical cancer of women patients who applied to family medicine policlinic
Aile hekimliği polikliniğine başvuran kadın hastaların Human Papilloma Virüs aşılaması ve serviks kanseri hakkında bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 456-460