ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: duloxetine


Case Report
Hyponatremia due to duloxetine use in an elderly woman patient
Yaşlı bir kadın hastada duloksetin kullanımına bağlı hiponatremi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 295-298