ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: duloksetin


Case Report
Hyponatremia due to duloxetine use in an elderly woman patient
Yaşlı bir kadın hastada duloksetin kullanımına bağlı hiponatremi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 295-298