ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: chronic kidney disease


Research Article
The effect of erythrocyte stimulating agents on mean platelet volume, the platelet/lymphocyte ratio and the neutrophil/lymphocyte ratio in children with chronic kidney disease
Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda eritrosit uyarıcı ajan kullanımının ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranına etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 193-199
Case Report
TEN case due to allopurinol in chronic kidney disease
Kronik böbrek hastasında allopurinol kullanımına bağlı TEN olgusu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 213-215
Review
Bone-minerale metabolism disorders (renal osteodystrophy) in chronic kidney disease and treatment approach
Kronik böbrek hastalığında kemik-mineral metabolizması bozuklukları (renal osteodistrofi) ve tedavi yaklaşımı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 8, Issue 4, pp. 214-217
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.