ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: Mean Platelet Volume


Research Article
Is mean platelet volume a helpful parameter in diagnosing periprosthetic joint infection?
Ortalama trombosit hacmi periprostetik eklem enfeksiyonunun tanısında faydalı bir parametre midir?
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 313-320
Research Article
The effect of erythrocyte stimulating agents on mean platelet volume, the platelet/lymphocyte ratio and the neutrophil/lymphocyte ratio in children with chronic kidney disease
Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda eritrosit uyarıcı ajan kullanımının ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranına etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 193-199
Research Article
Evaluation of neutrophil / lymphocyte ratio and platelet indexes in endometrium cancer
Endometrium kanserinde nötrofil/lenfosit oranının ve platelet endekslerinin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 307-311
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.