ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
EEffect of chronic otitis media on anxiety/depression in adults
Erişkinlerde kronik otitis medianın anksiyete/depresyon üzerine etkisi

Ferit Akıl 1 * , Eşref Araç 2, Ayhan Kaydu 3, Muhammed Ayral 4, Serkan Dedeoğlu 4, Erhan Gökçek 3, Ahmet Üzer 5, Bilal Hamarat 6

Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 2, pp. 61-65

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.275269

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Aim: To determine whether chronic otitis media, highly prevalent in community, is associated with anxiety/depression.
Method: After IRB aproval, the patients were divided into 2 groups: 50 male and 50 female patients  with chronic otitis media, whom did not have advanced hearing loss and tinnitus, as group 2 and 25 male, 25 female patients as control group group 1. The male and females were evaluated between each other. Beck depression and Beck anxiety scales were used to evaluate depression and anxiety. Student's T-test was performed for parametric data  A P level of < 0,05 was taken as statistically significant.
Results: The median score of BDS was 11.37±6.3 in group 1 and 19.50±2.82  in group 2 in male patients (p < 0.05).  The median score of BAS was 12.33±6.23 in group 1 and 15.69±24.73 in group 2 in male patients (p < 0.05).  The median score of BAS in female patients was 11.64±5.66 versus 18.25±9.69 in group 1 and group 2 (p < 0.05).  Group 2 female patients showed significantly higher results in BDS test than group 1 female patients, p < 0.05.
Discussion: The result of this study showed that chronic otitis media had negative effects on anxiety and depression. Despite there are many studies on the relationship between chronic otitis media accompanied with hearing loss, tinnitus and anxiety/depression;  our article is the first article in literature evaluating the effect of pure chronic otitis media on anxiety/depression.

Öz

Giriş ve Amaç: Toplumda sık görülen kronik otitis media ve anksiyete/depresyon ilişkisini ortaya koymayı amaçladık.
Metot: Çalışmaya ileri işitme kaybı ve tinnitusu olmayan kronik otitis media’lı 50 erkek ve 50 kadın ile kontrol grubu olarak da 25 erkek ve 25 kadın alındı. Erkek ve kadınlar kendi aralarında değerlendirildi. Grup 1 kontrol grubu grup 2 ise kronik otitli hastalar olarak değerlendirildi. Değerlendirme Beck anksiyete (BAS)/depresyon (BDS) skalaları ile yapıldı.
Bulgular:  Erkek cinsiyet için grup 1 de BDS’ den alınan ortalama skor 11.37±6.3grup 2’de 19,50±2,82 olarak saptandı (p < 0.05).  Grup 1 BAS’dan alınan ortalama skor 12,33±6,23 grup 2’de 15,69±24,73 olarak saptandı (p < 0.05).  Kadın cinsiyet için grup 1 de BDS’den alınan ortalama skor 10,42±9,13 grup 2’de 19,14±2,12 olarak saptandı (p < 0.05).  Grup 1 BAS’dan alınan ortalama skor 11,64 ±5,66 grup 2’de 18,25 ±9,69olarak saptandı (p < 0.05).  Her iki cinsiyette de hem BDS hem de BAS’dan alınan ortalama skorlar grup 2’de grup 1’e göre istatiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı.
Tartışma: Çalışmamızda kronik otitis media hastalarında anksiyete ve depresyon yüksek oranda görüldüğünü belirledik. Literatür incelemelerinde kronik otitis medianın işitme kaybı ve tinnitus gibi birçok semptomu ile yaşam kaliteleri ve anksiyete/depresyon ilişkilerini inceleyen çalışmalar olmasına rağmen pür kronik otitis media ve anksiyete/depresyon ilişkisini incelediğimiz çalışmamızın bu konuda yapılmış ilk çalışma olduğunu düşünmekteyiz.

References

Citation