ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: worry


Research Article
Uncertainty intolerance, worry, and cognitive test anxiety in university students
Üniversite öğrencilerinde belirsizliğe tahammülsüzlük, endişe ve bilişsel sınav kaygısı ilişkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 262-268