ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: worry


Research Article
Uncertainty intolerance, worry, and cognitive test anxiety in university students
Üniversite öğrencilerinde belirsizliğe tahammülsüzlük, endişe ve bilişsel sınav kaygısı ilişkisi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 262-268