ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: infection control measures


Research Article
Assessment of knowledge levels of health care professionals working at intensive care units about infection control measures
Yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personellerinin enfeksiyon kontrol önlemleri hakkındaki bilgi düzeyinin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 289-296