ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: genital hygiene


Research Article
Investigation of genital hygiene behavior: An example of slum area
Genital hijyen davranışlarının belirlenmesi: Gecekondu bölgesi örneği
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 186-193