ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: erythrocyte sedimentation rate


Research Article
Etiological evaluation of the extremely elevated erythrocyte sedimentation rate in adults
Yüksek eritrosit sedimentasyon hızı ile başvuran yetişkin hastalarda etiyolojik değerlendirme
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 119-124