ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: doppler


Research Article
Effects of fatty filtration at the pediatric liver hemodynamic changes evaluated by Doppler ultrasonography
Çocukluk dönemi karaciğer yağlanmasındaki hemodinamik değişikliklerin Doppler sonografi ile değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 535-541
Research Article
Saphenofemoral region major superficial vein variations; evaluated by ultrasonography technique
Safenofemoral bileşke düzeyi major süperfisiyal ven varyasyonları; ultrasonografi yöntemi ile değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 277-282