ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: chronic hepatitis B


Research Article
Thiol/disulfide homeostasis in patients with chronic hepatitis B
Kronik hepatit B hastalarında tiyol/disülfit dengesi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 279-287
Research Article
Evaluation of thiol-disulphide homeostasis in patients with chronic hepatitis B
Kronik hepatit B hastalarında tiyol-disülfid hemostazının değerlendirilmesi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 11, Issue 4, pp. 396-403