ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: attitudes


Research Article
Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcare workers
Mevsimsel grip aşısı kapsama oranları: sağlık çalışanları arasında çok merkezli kesitsel bir çalışma
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 113-119
Research Article
Evaluation of the relationship between family burden, family functioning and coping strategies in schizophrenia
Şizofrenide aile yükü, aile işlevleri ve başa çıkma tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 294-302