ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: Mikropapiller tiroid kanseri


Research Article
Evaluation of surgical results of micropapillary thyroid cancers according to tumor size and focality
Mikropapiller tiroid kanserlerinde tümör çapına ve tek odak-çoklu odak oluşuna göre operasyon bulgularının değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 3, pp. 123-126