ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Intraabdominal abscess due to Candida glabrata: case report
Candida glabrata’ya bağlı gelişen intraabdominal apse: olgu sunumu

Pınar Gürkaynak 1, Şerife Altun Demircan 1, Salih Cesur 1 * , Çiğdem Ataman Hatipoğlu 1, Hüseyin Yağcı 2, Sami Kınıklı 1, Gül Gürsoy 2

Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 345-348

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.437106

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Intraabdominal abscesses occur rarely due to Candida species. The most important specific risk factors that cause this kind of abscesses are surgical operations, gastrointestinal perforations and gastrointestinal anastomotic leaks. Non-specific risk factors include; diabetes mellitus, immunosuppression, prolonged antibiotic use and admission to intensive care unit. In this article, a 63 year-old female patient’s, who had previously undergone extensive spectrum antibiotic treatment, intraabdominal abscess case occurred due to Candida glabrata is presented.

Öz

İntraabdominal apseler nadir olarak Candida türlerine bağlı olarak gelişir. Bu tür apselere sebep olan en önemli spesifik risk faktörleri; cerrahi girişimler, gastrointestinal perforasyonlar ve gastrointestinal anastomoz kaçaklarıdır. Spesifik olmayan risk faktörleri arasında ise; diabetes mellitus, immunsüpresyon, uzun süreli antibiyotik kullanımı ve yoğun bakım ünitesinde yatış gibi etkenler yer almaktadır. Bu yazıda, geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi almış 63 yaşında diyabetik bir kadın hastanın Candida glabrata’ya bağlı olarak gelişen intraabdominal apse vakası sunulmuştur.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.