ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
An unusual cause of acute abdomen in children: Mesenteric pseudocyst in the ileum
Çocuklarda nadir bir akut batın sebebi: İleumda mezenterik psödokist

Mehmet Uysal 1 *

Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 275-278

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.752193

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Intraabdominal cysts and pseudocysts are unusual lesions. Mesenteric cysts in the pediatric age group are more common in boys [62.5%] and most cases are under 10 years of age. Mesenteric cysts are often asymptomatic. Mesenteric cysts rarely recur after removal and patients have a good prognosis. The most common surgical procedure in treatment is excision during laparotomy. We present the surgical method that we apply to the unusual case of ileum mesenteric cyst, which constitutes the clinical picture of the acute abdomen in an 11 years old boy, in the light of the literature.

Keywords: pseudocyst, children, ileum

Öz

Karın içi kistler ve psödokistler nadir lezyonlardır. Pediatrik yaş grubundaki mezenterik kistler erkeklerde [%62,5] daha sık görülür ve çoğu vaka 10 yaşından küçüktür. Mezenterik kistler sıklıkla asemptomatiktir. Çıkarıldıktan sonra mezenterik kistler nadiren tekrarlar ve hastalar iyi bir prognoza sahiptir. Tedavide en sık uygulanan cerrahi işlem laparotomi sırasında eksizyondur. 11 yaşındaki erkek çocuğunda akut karın klinik tablosunu oluşturan nadir görülen ileum mezenter kist olgusuna uyguladığımız cerrahi yöntemi literatür eşliğinde sunuyoruz.

Keywords: psödokist, çocuklar, ileum

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.