ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Active particiation of university students in defending rights of children
Çocukların haklarını savunmada üniversite öğrencilerinin aktif katılımı

Selda Bülbül 1 * , Ayşegül Alpcan 1

Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 537-541

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.405780

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Convention on the Rights of the Child (CRC) is the most powerful tool availableto improve thewell-being of children. Civil, economic, social, cultural, and political rights of children all of which covered survival, development, protection, and participation were included in the convention. Though, participation has been the most radical element of the CRC, still children are not regarded as autonomous individuals fully entitled to enjoy their rights. Therefore, proffesionals started to give more interest on participation rights of children. In this article we represented an example of a structural component of participation approaches in a Turkish University which aimed including the youth into social work in the field of childens’ right. The main goal of the given project was to create awareness on Children’s rights among university students and to create adults globally advocating for human rights and the rights of children.

Öz

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocukların refah durumunu iyileştirmek için mevcut en güçlü araçtır. Sözleşmeye çocukların hayatta kalma, gelişme, koruma ve katılımı kapsayan sivil, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik hakları dahil edildi. Her ne kadar katılım çocuk hakları sözleşmesinin en radikal unsuru olsa da, hala çocukların haklarından yararlanma hakları olan özerk bireyler olarak görülmemektedir. Bu nedenle profesyoneller, çocukların katılım hakları konusunda daha fazla ilgi duymaya başladı. Bu yazıda, bir Türk Üniversitesinde gençlerin sosyal çalışmalara katılmalarını sağlamayı amaçlayan yaklaşımların yapısal bir bileşenini örnek olarak sunduk. Verilen projenin temel amacı, üniversite öğrencilerinin Çocuk hakları konusunda farkındalığını oluşturmak ve tüm dünyada insan haklarını ve çocukların haklarını savunan yetişkinler oluşturmaktı.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.