ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: psychosocial trigger


Research Article
Psychosocial triggers associated with major depressive episodes in women applying to psychiatric outpatient clinic
Psikiyatri polikliniğine başvuran major depresyon tanılı kadın hastalardaki potansiyel tetikleyiciler olarak psikososyal stresörler
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 151-158