ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: pediatric fatty liver


Research Article
Effects of fatty filtration at the pediatric liver hemodynamic changes evaluated by Doppler ultrasonography
Çocukluk dönemi karaciğer yağlanmasındaki hemodinamik değişikliklerin Doppler sonografi ile değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 535-541