ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: halk sağlığı


Research Article
A mathematical modelling for the COVID-19 pandemic in Iran
İran’daki COVID-19 pandemisi için matematiksel bir modelleme
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 206-210
Research Article
Approaching nicotine dependency and affecting factors in smoking cessation centers
Sigara bırakma merkezlerine başvuran hastalarda nikotin bağımlılığına yaklaşım ve etkileyen faktörler
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 11, Issue 3, pp. 259-262