ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: bacak ağrısı


Research Article
Evaluation of patients presenting with leg pain to the pediatric rheumatology polyclinic: A single center experience
Çocuk romatoloji polikliğine bacak ağrısı nedeni ile başvuran hastaların değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 181-185