ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
A case of typhoid fever with deep vein thrombosis
Derin ven trombozu tablosu ile seyreden bir tifo olgusu

Ali İrfan Baran 1, Yusuf Arslan 1, Mehmet Çelik 2 * , Mahmut Sünnetçioğlu 1, Mustafa Kasım Karahocagil 3

Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 138-141

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.576163

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Typhoid fever is a systemic infection caused by Salmonella typhi. It is a disease caused by food and water sources and is an important public health problem in developing countries. Fever, flu-like symptoms, headache, cough, malaise, nausea and myalgia are the most common symptoms. Venous thrombosis often occurs in the fourth week of the disease and was a common complication before the antibiotic era. In this article, we present a case who presented with high fever, headache, fatigue, diarrhea, had deep vein thrombosis as a result of the tests, Salmonella typhi produced in blood culture and healing with ceftriaxone treatment.

Öz

Tifo, Salmonella typhi’nin neden olduğu sistemik bir hastalıktır. Yiyecek ve su kaynaklı oluşan bir hastalık olup gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ateş, grip benzeri semptomlar, baş ağrısı, öksürük, kırgınlık, bulantı ve miyalji en sık görülen semptomlardır. Venöz tromboz sıklıkla hastalığın dördüncü haftasında ortaya çıkmaktadır ve antibiyotik döneminden önce yaygın bir komplikasyondu. Bu yazıda yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, ishal şikayetleriyle başvuran, tetkikler sonucunda derin ven trombozu saptanan, kan kültüründe Salmonella typhi üreyen ve seftriakson tedavisiyle kür sağlanan bir olgu sunuldu.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.